Projektowanie bookletów, katalogów firmowych, folderów czy ulotek to podstawowe działania marketingowe, z których chętnie korzystają aktywni przedsiębiorcy. Warto pamiętać, że kwestią priorytetową na tej płaszczyźnie jest przede wszystkim strona estetyczna. Zastosowanie bookletów, katalogów firmowych, folderów Elementy drukowane, w tym wspomniane booklety, katalogi firmowe oraz foldery, to narzędzia marketingowe, nastawione na szeroko rozumianą konsumpcję, czyli zainteresowanie potencjalnych klientów działalnością firmy. Booklety, czyli niewielkie broszurki lub książeczki, często stanowią dopełnienie opakowania, informując