Projektowanie logotypu jest najważniejszym elementem rozpoczęcia identyfikacji firmy. Szczegółów dotyczących procesu projektowania logotypów jest tak dużo, że moglibyśmy napisać książkę, dlatego skupimy się jedynie na tych najważniejszych.

Projekt logo cena oraz wartość, jaką niesie ze sobą logotyp

Jedynym sposobem na porównanie jakości logotypów jest odwołanie się do otaczającego nas świata. Szyldy sklepów, banery czy nawet reklamy na stacjach metra – wszystkie te materiały zawierają logo firmy, marki lub produktu. Element w postaci logo jest z nimi ściśle powiązany, ale sam w sobie logotyp nie znaczny nic poza opracowaniem graficznym.

Wartość znaku jest ściśle związana z produktem, rozpoznawalnością marki na rynku oraz budżetami przeznaczonymi na promowanie.

Nowoczesne technologie pozwalają nam na projektowanie logo na wiele różnych sposobów, począwszy od minimalistycznych elementów logotypu, a skończywszy na grafikach bazujących na przestrzeni negatywnej. Ostateczny wybór uzależniony jest od odbiorców danej firmy lub produktów i oczekiwań przedsiębiorstwa w stosunku do strategii brandingu.

Logo składa się z kilkuset pojedynczych pikseli, które powinny odzwierciedlać charakter i specyfikę działalności firmy. Musi wyglądać również dobrze w dużej skali, co w pomniejszeniu. Nie może zmieniać znaczenia merytorycznego na odległości, ani nie może zawierać elementów, które użytkownik może skojarzyć w negatywny sposób.

Władysław Żolik Grafik - Agencja graficzna artlime

Władysław Żolik

Art Director / Business owner Artlime Design

Projektowanie logotypu najlepiej rozpoczynać przed rozpoczęciem działalności, ale często spotykamy się z sytuacją, w której pierwszy zamówiony logotyp jest szybkim pomysłem w lekkim opracowaniu, a dopiero po pierwszych sukcesach, firma zamawia profesjonalny rebranding. W tym przypadku ważne jest przede wszystkim skuteczne wdrożenie materiałów, aby zapobiec sytuacji, w której użytkownicy spotykają na rynku zarówno starą, jak i nową wersję logo.

Dbanie o poprawne używanie loga (znaku graficznego)

Duże firmy często potrzebują więcej niż tylko jednej grafiki. Aby mieć pewność, że w każdym opracowanym materiale logo zostało użyte zgodnie z zasadami księgi znaku, warto rozpocząć współpracę z osobami, które będą to regularnie sprawdzać. Wynika to z tego, że każdy logotyp ma pewne ograniczenia dotyczące rozmiaru. Niektóre znaki graficzne zawierają dużo skomplikowanych elementów, które w różnej skali mogą przez przypadek zmienić znaczenie merytoryczne całego projektu logotypu.

Najczęściej spotykane parametry znaku firmy to 3 cm długości, ale dla każdego znaku warto opracować własne wymagania. Opracowaniem parametrów znaku zajmuje się grafik projektujący logotyp. Jednak jest to już kwestia księgi znaku. Warto pamiętać, że brand book (księga znaku) nie wchodzi w zakres zamówienia na projekt logotypu.

 

Zapraszamy do kontaktu. Skutecznie projektujemy loga od ponad 5 lat.

Napisz do nas