Projektowanie bookletów, katalogów firmowych, folderów czy ulotek to podstawowe działania marketingowe, z których chętnie korzystają aktywni przedsiębiorcy. Warto pamiętać, że kwestią priorytetową na tej płaszczyźnie jest przede wszystkim strona estetyczna.

Projekt graficzny bookletów

Zastosowanie bookletów, katalogów firmowych, folderów

Elementy drukowane, w tym wspomniane booklety, katalogi firmowe oraz foldery, to narzędzia marketingowe, nastawione na szeroko rozumianą konsumpcję, czyli zainteresowanie potencjalnych klientów działalnością firmy.
Booklety, czyli niewielkie broszurki lub książeczki, często stanowią dopełnienie opakowania, informując użytkownika o właściwościach oraz zastosowaniu konkretnego produktu.
Katalogi firmowe to narzędzie, z którego najchętniej korzystają firmy wysyłkowe, prezentując w ten sposób oferowane produkty.
Foldery sprawdzają się natomiast w przypadku firm usługowych, m.in. tour operatorów, oferujących krajowe i zagraniczne imprezy wyjazdowe.
Jak nietrudno zauważyć, każda propozycja spełnia inną funkcję na płaszczyźnie komunikacyjnej, niepodważalny jest fakt, że każdy projekt graficzny powinien być maksymalnie zindywidualizowany, a nade wszystko rzetelnie przygotowany – szczególnie ważne jest odpowiednie rozstawienie elementów graficznych, kolorystyka oraz rozwarstwienie się koloru czarnego.

 

projektowanie bookletów

Projektowanie bookletów do druku

Przygotowując foldery do druku, należy zwrócić szczególną uwagę na wspomniane wcześniej rozwiązania techniczne, czyli odpowiednie rozstawienie elementów graficznych, kolorystyka oraz rozwarstwienie się koloru czarnego. Istotnym elementem jest także spad – niezbędny, choć często traktowany po macoszemu.
Każdy element graficzny poza tłem musi znajdować się co najmniej 5 mm od brzegów użytku. W praktyce oznacza to, że w przypadku pliku, który posiada spady 2 mm, elementy graficzne powinny znajdować się co najmniej 7 mm od końca projektu – wynika to przede wszystkim z faktu, że podczas druku i cięcia nie można oczekiwać 100% precyzji. Brak wymaganego odsunięcia może sprawić, że elementy graficzne zostaną odcięte lub przesunięte, co negatywnie wpływa na stronę estetyczną folderu.
Istotną kwestią jest również strona kolorystyczna – najprostszym sposobem, który pozwoli zweryfikowanie tego, jak dany projekt będzie wyglądał w rzeczywistości, jest proof cyfrowy druku lub przekazana przez drukarnię próbka – należy jednak pamiętać, że rozwiązanie to jest możliwe wyłącznie w przypadku druku cyfrowego.
Istotną kwestią jest także to, aby typowo czarne elementy, np. teksty, ramki, aple itp. posiadały wyłącznie czarny kolor, bez jakiegokolwiek dodatku innych barw.